BIM – ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚCI W BRANŻY BUDOWLANEJ?

25.01.2023 | Dorota Wychowaniec, Consultant, HRK Real Estate & Construction

Cały świat przechodzi obecnie transformacje cyfrową. Również branża budowlana zaczęła rozwijać się w tym kierunku. Mowa tutaj oczywiście o metodyce BIM, która staje się coraz powszechniejszą technologią. Jeszcze kilka lat temu, słyszeliśmy o niej jedynie w kontekście zagranicznych realizacji (w Wielkiej Brytanii czy USA posługiwanie się tym modelem jest już obowiązkowe), a obecnie zarówno duże, jak i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku polskim wdrażają u siebie standardy BIM.

Czym zatem jest BIM i jakie niesie za sobą zalety?

BIM, czyli Building Information Modeling, to oprogramowanie umożliwiające cyfrowe opracowanie modeli danych inwestycji i zarządzanie nimi na każdym etapie. Technologia ta obejmuje cały cykl życia obiektu budowlanego, począwszy od fazy projektowania, realizacji, aż po jego zarządzanie czy nawet rozbiórkę. Dotyczy większości branż - budownictwa kubaturowego, infrastruktury, jak i obiektów inżynieryjnych. Ponadto wykorzystują ją zarówno wykonawcy, inwestorzy, projektanci, architekci czy nawet zarządcy nieruchomości.

Zalet wynikających z wprowadzenia BIMu jest wiele – od usprawnienia komunikacji międzybranżowej, aż po lepszą jakość wykonywanych realizacji, szybsze projektowanie czy wykonywanie danych konstrukcji. Dodatkowo, na wcześniejszym etapie jesteśmy w stanie oszacować i obniżyć koszty danej inwestycji, a także wykryć ewentualne kolizje. 

Z uwagi na innowacyjne podejście do realizacji inwestycji budowlanych, wzrost cyfryzacji i coraz bardziej rozwinięte technologicznie obiekty – jest to niewątpliwie przyszłościowy kierunek, który warto rozważyć przy wyborze swojej ścieżki zawodowej.

Należy jednak prześledzić jakie możliwości rozwoju oferuje nam rozpoczęcie pracy w zakresie modelowania 3D.

Ścieżka awansu i możliwości rozwoju w BIM-ie

Droga zawodowa w obszarze BIM-u zaczyna się już od stanowiska asystenta, aż po technika czy menadżera. Zatrudnienia możemy szukać po stronie realizacyjnej, gdzie główne zadania to przede wszystkim prowadzenie nadzoru nad całym projektem czy dbanie o poprawność i aktualizację danego modelu. Drugim zaś kierunkiem mogą być firmy projektowe, w których zakres obowiązków dotyczy wspierania projektantów oraz opracowywania sposobów działania.

Oczywiście w każdej organizacji zadania czy nomenklatura danych stanowisk może się różnić. Najczęściej jednak mamy do czynienia z następującymi rolami:

  • BIM Manager – jest to osoba z dużą wiedzą techniczną w zakresie BIM-u oraz kilkuletnim doświadczeniem zawodowym związanym z realizacją różnorodnych projektów. Odpowiada głównie za wdrażanie technologii do danej organizacji (m.in. opracowanie standardów dla biura czy sposobów pracy z danym modelem). Nie tylko wprowadza nowe rozwiązania, ale również ulepsza te, które zostały już przyjęte. Na tym stanowisku potrzebna jest osoba o wysoko rozwiniętych zdolnościach interpersonalnych, gdyż będzie współpracowała z całym zespołem, a niejednokrotnie również szkoliła nowych pracowników;
  • Koordynator BIM – odpowiada za pracę na konkretnym projekcie oraz sprawną koordynację międzybranżową. Do jego głównych zadań należy zarządzanie całym procesem, wykrywanie ewentualnych kolizji, a przy współpracy z branżystami stara się doprowadzić do ich rozwiązania. Dodatkowo odpowiada za koordynowanego modelu z wymaganiami zamawiającego;
  • BIM Modeler – to osoba odpowiedzialna przede wszystkim za tworzenie modeli 3D w danej branży. Często wymagana jest również znajomość przygotowania modelu 2D na podstawie dokumentacji, czy znajomość narzędzi do koordynacji wielobranżowej;
  • BIM Analyst – obejmuje całą grupę osób zajmujących się organizacją placu budowy (w tym planistów czy kosztorysantów), którzy przeprowadzają dodatkowe analizy na podstawie danego modelu;

Jakie zatem kompetencje musimy spełnić, chcąc rozwijać się w tej dziedzinie?

  1. Oczywiście kluczowe będzie wykształcenie. Istnieje wiele początkowych ścieżek, które finalnie mogą nas doprowadzić do tego stanowiska tj. stanowisko inżyniera, projektanta, konstruktora, architekta czy kreślarza. Natomiast coraz więcej uczelni (zarówno publicznych, jak i prywatnych) oferuje możliwość zdobywania wiedzy bezpośrednio na kierunku BIM. Ukończenie takich studiów niewątpliwie da nam przewagę nad innymi kandydatami, ale warto podkreślić, że w wielu procesach rekrutacyjnych nie jest to jeszcze kluczowe wymaganie.

Niemniej, bez tytułu magisterskiego na kierunku budownictwa, inżynierii środowiska czy architektury – będzie nam trudno uzyskać upragnione stanowisko.

  1. Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz zainteresowanie tematyką BIM. Wszystko zależy tutaj od poziomu danej funkcji. Jeśli chodzi o BIM Managera czy Koordynatora BIM, zazwyczaj wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku. Natomiast w kontekście niższych funkcji kluczowa będzie przede wszystkim motywacja do podjęcia danej pracy oraz chęć rozwoju w zakresie powyższej technologii. Nawet jeśli dotąd nie pracowaliśmy na stanowiskach związanych z BIM, to przy odpowiedniej determinacji, podstawach w branży budowlanej (w firmach projektowych lub wykonawczych) oraz znajomości programów - jesteśmy w stanie się wdrożyć.
  2. Znajomość oprogramowania. Na rynku dostępny jest teraz szereg zaawansowanych programów do tworzenia narzędzi BIM. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć: Civil3D, Microstation, Revit, Tekla Structures, ArchiCad czy Allplan. Wybór narzędzia będzie zależał od danej organizacji, branży i konkretnego etapu trwania realizacji, do którego będzie przeznaczony. Warto jednak poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Rynek oferuje nam wiele kursów, które możemy wykonać, żeby zdobyć zarówno certyfikat, jak i niezbędną wiedzę.   
  3. Znajomość języka angielskiego. Z uwagi na to, że w Polsce temat BIMu cały czas się rozwija, to znajomość języka angielskiego może przesądzić o owocnym zakończeniu procesu rekrutacji. Na pewno będzie on kluczowy przy obsłudze programów, ale również w kontekście kontaktów ze specjalistami z poza granic naszego krajów. Ponadto umożliwi nam uczestniczenie w wielu szkoleniach, których rynek polski jeszcze nie oferuje. 
  4. Kompetencje. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie osobowościowe.

W tej branży najlepiej sprawdzą się osoby ambitne, zmotywowane do dalszego rozwoju, starające się usprawnić swoją pracę poprzez automatyzację pewnych działań, a ponadto wykazujące chęć nauki nowych programów. Niezwykle ważna będzie również łatwość w komunikacji z osobami różnych branż, zdolności zarządzania zespołem czy budowania pozytywnej atmosfery pracy. 

Jak już zostało wspomniane, obszar BIMu w Polsce cały czas się rozwija, a specjalistów na rynku wciąż brakuje. Warto zatem nieustannie się dokształcać, by móc wyróżnić się w tym obszarze. Myślę, że rynek pracy i atrakcyjne oferty zawodowe wynagrodzą nam podjęte starania.