Elektryk - Elektromonter

ELDOM Sp. z o.o.
Cieszyn

Wymagania

Obowiązkowe

Inne wymagania :
umiejętność pracy w zespole Uprawnienia SEP Doświadczenia w zawodzie elektryka - elektromontera Znajomości zasad i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych Umiejętności diagnozowania i naprawy usterek elektrycznych Zdolności do czytania i interpretowania schematów elektrycznych Znajomość różnych typów kabli, przewodów i złączy stosowanych w instalacjach elektrycznych Umiejętność montażu i demontażu urządzeń elektrycznych Znajomość narzędzi i sprzętu używanego w branży elektrotechnicznej Dokładność i precyzja w wykonywaniu prac Świadomość przepisów bezpieczeństwa dotyczących prac elektrycznych Motywacja do ciągłego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie elektrotechniki

Zakres zadań

Montaż i demontaż instalacji elektrycznych
Przeprowadzanie napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych
Wykonywanie pomiarów elektrycznych i testów sprawnościowych instalacji
Podłączanie i uruchamianie urządzeń elektrycznych
Czytanie i interpretowanie schematów elektrycznych
Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów elektrycznych
Przestrzeganie norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy
Dbanie o właściwe oznakowanie i dokumentację wykonanych prac
Współpraca z innymi członkami zespołu technicznego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania instalacji
Utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy

Oferujemy

możliwość uzyskania uprawnień

Dodatkowe informacje

Elastyczne godziny pracy
7000-14000 PLN
Brutto miesięcznie (UoP)
Cieszyn
rozpoczęcie pracy od zaraz
Data dodania: 20.11.2023
ID: c9d82543

Administratorem Twoich danych osobowych jest ELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego 70 . Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w CV w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez okres trwania powyższej rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej zakończenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Okres trwania rekrutacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku przesłania CV poza okresem trwania rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.