KIEROWNIK BUDOWY - KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH

NESFircroft
Małopolskie

Opis stanowiska

Specjalność:
Budownictwo Drogowe

Wymagania

Obowiązkowe

Wykształcenie wyższe:
Budownictwo Drogowe

Mile widziane

Uprawnienia budowlane:
drogowe

Zakres zadań

koordynacja  działań i nadzór  nad  jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanych,
zarządzanie budżetem i ryzykiem projektów,
przygotowywanie analiz technicznych robót budowlanych,
zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole projektów,
kontakt z inwestorem, 
wsparcie zespołu przygotowania produkcji w zdobyciu kontraktów w ramach zamówień publicznych.
12000-16000 PLN
Brutto miesięcznie (UoP)
Małopolskie
rozpoczęcie pracy 29.02.2024
Data dodania: 12.02.2024
ID: 36647fd7

Administratorem Twoich danych osobowych jest NESFircroft z siedzibą w Warszawa, wOLNOSC. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w CV w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez okres trwania powyższej rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej zakończenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Okres trwania rekrutacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku przesłania CV poza okresem trwania rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.