Cookies Policy

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Inzynio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Leśna 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000954814, NIP: 7773385603, REGON: 521257170, adres e-mail: biuro@inzynio.pl działając jako właściciel serwisu internetowego pod domeną internetową www.inzynio.pl, www.inzynio.com, www.inzynio.de, www.inzynio.io (dalej: Administrator”), dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom serwisu ochrony ich prywatności 
 2. „Cookies" („Ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki, w szczególności tekstowe, wysyłane przez strony internetowe odwiedzane przez korzystającego, przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.) Użytkownika. Dane zawarte w tych plikach mogą zostać odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Serwis internetowy nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniach Użytkowników.
 3. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

II. CEL I ZAKRES WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki Cookies używane przez strony internetowe serwisu internetowego umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.
 2. Administrator stosuje pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie, i analizy oglądalności strony. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym kierować do użytkowników ofertę w zakresie najbardziej przez nich oczekiwanym.
 3. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu.
 4. Pliki Cookies w serwisie Administratora mogą być wykorzystywane w szczególności w celu:
  1. mierzenia ruchu oraz analizy aktywności Użytkownika na stronach serwisu, 
  2. wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje Użytkownika, 
  3. zapamiętywania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  4. mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji.

III. RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH W SERWISIE ADMINISTRATORA

 1. W serwisie Administratora mogą być używane następujące rodzaje plików Cookies:
  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
  2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

IV. SPOSOBY REZYGNACJI UŻYTKOWNIKA Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika. Użytkownik może zastosować takie ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać prośby o przechowanie Cookies w ogóle lub wybranych plików tego typu. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.
 2. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików Cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator może uzyskiwać do nich dostęp.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików Cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Administratora.

V. SPOSOBY MODYFIKACJI LUB WYŁĄCZENIA USTAWIEŃ COOKIES W WYBRANYCH PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH
Dla przeglądarki Mozilla Firefox ™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Dla przeglądarki Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Dla przeglądarki Safari™
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 


VI. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI COOKIES

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności oraz polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na stronie głównej serwisu w zakładce „polityka prywatności i cookies”. O planowanej zmianie Administrator poinformuje Użytkowników posiadających profil w serwisie drogą indywidualnego zawiadomienia pocztą elektroniczną, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapewniając możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku akceptacji zmian. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności i cookies” na stronie głównej serwisu.
 2. Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies wchodzi w życie z dniem 01.05.2022.
 3. Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, znajdziesz w odpowiedniej Polityce Prywatności.